Modulul 1: Abilități de comunicare

Last updated: aprilie 4, 2022

Oamenii de-a lungul vieții se află într-un proces activ continuu de învățare și dezvoltare

socială.

Este esențial pentru ei să interacționeze cu ceilalți, să poată comunica și să se înțeleagă.

Baschetul poate constitui un instrument care ajută la conexiunea cu ceilalți, la sintetizarea informațiilor

 și la luarea deciziilor.

Prin urmare, comunicarea atât în ​​indicii verbali cât și non-verbali, în interiorul și

 în afara instanței, este foarte importantă. Astfel, acest modul va oferi o abordare pedagogică incluzivă

 pentru dezvoltarea abilităților de viață fizică și mentală prin baschet pentru tineri.

-Discute cele două concepte principale de comunicare și modul în care implementarea lor în joc a avut impact

 asupra sa și asupra colegilor de echipă.

-Identifice importanța ascultării active.

-Demonstreze comunicarea verbală cu ceilalți.

-Evaluaeze utilizarea eficientă a modalităților non-verbale de a comunica cu ceilalți.

Unitate

Abilități dobândite

Performanţă

Bază de cunoștințe

Unitatea 1

Comunicare verbală

Această unitate își propune să ofere jucătorilor abilități de comunicare interpersonală prin utilizarea unui vocabular adecvat în diferite situații de joc.

Jucătorii vor comunica verbal, vor trece de la diferite situații într-un mod adecvat și se vor poziționa în conformitate cu colegii lor.

Pentru a spori capacitatea jucătorilor de a comunica cu încredere verbal și de a face parte din cohorta. De asemenea, să înțeleagă terminologia adecvată și să o implementeze în timpul unui joc/un antrenament.

Unitatea 2

Comunicare nonverbală

Această unitate își propune să ofere jucătorilor abilități de comunicare interpersonală prin utilizarea mișcării corpului, a posturii și a contactului vizual în diferite situații de joc.

Jucătorii vor folosi mișcările și expresiile corporale pentru a coordona situația de joc cu colegii lor.

Creșterea capacității jucătorilor de a comunica cu încredere într-un mod mai puțin este mai mult. De asemenea, sporește-le capacitățile proprioceptive și conștientizarea poziționării echipei.

Unitatea 3

Ascultare activă

Această unitate își propune să ofere jucătorilor abilități de comunicare interpersonală și intrapersonală prin răspuns adecvat, recunoaștere și atenție în diferite situații de joc.

Jucătorii vor auzi și vor răspunde corespunzător într-o varietate de setări în timpul unei experiențe de joc.

Pentru a dezvolta capacitatea jucătorilor de a asculta, analiza și decide într-un timp scurt.

Concept

Descriere

Comunicare verbală

Capacitatea de a se exprima oral. Mesajul este transmis prin cuvinte rostite.

Comunicare nonverbală

Capacitatea de a transmite mesaje prin expresii faciale, mișcări ale corpului, gesturi

Ascultare activă

Este o modalitate de a îmbunătăți înțelegerea reciprocă prin ascultare și răspuns. Este necesar ca ascultătorul să se concentreze pe deplin, să înțeleagă, să răspundă și apoi să-și amintească.

Related Courses