Modul 3: Rezolvarea problemelor

Last updated: aprilie 4, 2022

Rezolvarea problemelor este una dintre abilitățile de viață care se dezvoltă prin practicarea baschetului.

Abilități importante de viață precum observarea, inițiativa, capacitatea de a evalua o situație, managementul

 riscurilor, adaptabilitatea și rezistența fac parte din întreaga abilitate de a rezolva situații cu succes.

În baschet, așa cum s-a menționat în diverse literaturi, conceptele de predare prin exemplu și cu accent pe

 comunicare sunt în creștere și s-a dovedit că aduc eficiență și rezultate pozitive în procesul de coaching.

 De aceea, metodologia utilizată în acest modul se bazează pe cele mai bune practici și studii de caz dezvoltate

 în procesul de lucru al diferitelor academii, cluburi, antrenori și specialiști de succes în predarea baschetului.

Stilul și abordarea de antrenament de baschet care se bazează pe dezvoltarea nu numai a sportivilor de succes

și de nivel înalt, ci și pe recuperarea potențialului unic al fiecărui copil prin comunicare interactivă și deschisă.

La sfârșitul modulului de training jucătorii:

  – Vor fi capabili să se concentreze pe țintă și să observe situații complexe;

 – vor fi capabili să ia inițiative ori de câte ori este necesar;

-Putea să facă alegeri și să acceptate rezultatul alegerilor făcute

-Putea să evaluaeze diferite opțiuni pe măsură ce apar

-Putea să aplice un management eficient al riscului

-vor putea fi  învățați, vor fi adaptabili și vor gândi critic creativ

-Vor fi capabili să lucreze pentru rezolvarea unei probleme atât individual, cât și colectiv

Concept

Descriere

Dezvoltarea abilităților de observare/Viziune pe teren și în afara terenului

Pentru a deveni mai bun la baschet, este nevoie de capacitatea ta de a avea viziune pe teren și în afara terenului

Luarea de inițiativă/Încredere

“Încrederea… cu ea poți, fără ea, nu poți.”

Responsabilitate

Responsabilitatea presupune a face alegeri și apoi a accepta rezultatele alegerilor care au fost făcute

Capacitate de evaluare/Conștientizare

Există trei domenii pe care trebuie să le stăpânești pentru conștientizarea terenului de baschet. Trebuie să fii conștient de tine, de echipa/antrenorul tău și de adversarul tău.

Managementul riscului / Încredere

În leadership, nu există cuvinte mai importante decât încrederea

Reziliență

Dicționarul definește reziliența ca „Abilitatea de a deveni puternic, sănătos sau de succes din nou după ce se întâmplă ceva rău.”

Adaptabilitate/Creativitate

Calitatea de a se adapta la noile condiții este foarte importantă în sportul competițional

Related Courses