Θέμα 4: Θέατρο καλαθόσφαιρας

Η υπόδυση ρόλων είναι ένας καταπληκτικός τρόπος για τα παιδιά να βελτιώσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, μπαίνοντας στη θέση ενός άλλου ατόμου (ή πράγματος). Για το θέατρο καλαθόσφαιρας, αφήστε τα παιδιά να αποφασίσουν τον ρόλο που θα παίξει το καθένα και ακολουθήστε.

Εισηγήσεις: Μερικές φορές, ως ενήλικες, είναι φυσικό να απορρίψετε μια ιδέα ενός παιδιού επειδή φαίνεται παράλογη. Όταν κάνετε υπόδυση ρόλων, τηρήστε τον κανόνα του «ναι, και». Επιβεβαιώστε οτιδήποτε έχει προτείνει το παιδί και προσθέστε πάνω σε αυτό, ώστε να μην περιορίσετε τη δημιουργικότητά του ή να το κάνετε να βγει από τον χαρακτήρα.