Θέμα 3: Ευτυχώς, Δυστυχώς

Οι κανόνες του παιχνιδιού «Ευτυχώς, Δυστυχώς» είναι απλοί. Κάποιος (π.χ. ο εκπαιδευτής) ξεκινά μια ιστορία με μια πρόταση. Μπορεί να είναι σε πρώτο, δεύτερο ή τρίτο πρόσωπο – είτε στον ενικό είτε στον πληθυντικό αριθμό. Ο επόμενος παίκτης/-τρια συνεχίζει την ιστορία με μια πρόταση που ξεκινά με «ευτυχώς» ή «δυστυχώς». Το παιχνίδι συνεχίζεται για όση ώρα θέλετε, με την αρχή κάθε πρότασης να εναλλάσσεται μεταξύ του «ευτυχώς» και του «δυστυχώς».

Ακολουθεί ένα σύντομο παράδειγμα:

Εκπαιδευτής: Η Ιωάννα και ο Βασίλης έχουν τον αγώνα το Σάββατο.

Παίκτης 1: Δυστυχώς, δεν προπονήθηκαν σκληρά αυτή την εβδομάδα.

Παίκτης 2: Ευτυχώς, η Ιωάννα και ο Βασίλης έφτιαξαν μια μπασκέτα στην πίσω αυλή.

Εκπαιδευτής : Δυστυχώς ο καιρός ήταν βροχερός.

Παίκτης 1: Ευτυχώς, έκαναν προπόνηση καθημερινά.

Προτάσεις: Ανάλογα με την ηλικία των συμμετεχόντων, μπορείτε να ορίσετε κανόνες για λέξεις ή μέρη του λόγου που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι.