Θέμα 2 Μαντεύοντας συναισθήματα

Ζητήστε από τον κάθε παίκτη να επιλέξει ένα συναίσθημα από τη λίστα που παραθέσαμε στο θέμα 1. Πείτε τους να μην πουν στους συμπαίκτες τους συναίσθημα έχουν επιλέξει. Βάλτε τους παίκτες, έναν προς έναν, να αναπαραστήσουν τη γλώσσα του σώματος που αντιπροσωπεύει αυτό το συναίσθημα.

Καθώς οι παίκτες αναπαριστούν συναισθήματα, ζητήστε από τους συμπαίκτες τους να ψάξουν για στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να μαντέψουν το συναίσθημα που αναπαρίσταται. Υπενθυμίστε τους ότι δεν είναι πάντα εύκολο να μαντέψουμε τα συναισθήματα των άλλων και ότι δεν βιώνουν ή δείχνουν όλοι τα συναισθήματά τους με τον ίδιο τρόπο.

Ακολουθεί ένα δείγμα σεναρίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

«Τώρα, χρειάζομαι δύο εθελοντές για να δείξουν μερικά ακόμα συναισθήματα. Μπορείτε να μας δείξετε ένα συναίσθημα από αυτή τη λίστα ή μπορείτε να μας δείξετε ένα εντελώς διαφορετικό συναίσθημα. Μη μας πείτε αμέσως ποιο είναι το συναίσθημα. Θα μαντέψουμε. Μπορεί να μην μαντέψουμε σωστά, αλλά δεν πειράζει. Γι’ αυτό εξασκούμαστε στο να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα των άλλων. Αφού κάναμε μερικές προσπάθειες, θα ήθελα να μας πείτε τον υποθετικό λόγο για τον οποίο νιώθετε αυτό το συναίσθημα».