Θέμα 1: Άσκηση βολών «Westhead»

Σκοπός – Ανάπτυξη: συντονισμός ματιού-χεριού, μυϊκή μνήμη (χρήση της σωματικής και της νοερής εξάσκησης για τη δημιουργία μιας αυτόματης κίνησης εκτέλεσης βολών)

Αυτό συνδυάζει πραγματική σωματική εξάσκηση και νοερή απεικόνιση, για να σας βοηθήσει να κάνετε καλύτερες βολές. Ο συνδυασμός πραγματικών και νοερών βολών με τα μάτια κλειστά χτίζει μυϊκή μνήμη, ώστε όταν κάνετε βολές σε έναν αγώνα αυτές να προκύπτουν σαν φυσικό αντανακλαστικό.

Η άσκηση:

  1. Κάντε πέντε βολές (σωματική εξάσκηση)
  2. Απεικονίστε νοερά πέντε εύστοχες βολές στο μυαλό σας (νοερή εξάσκηση)
  3. Κάντε πέντε ακόμα βολές (σωματική εξάσκηση)
  4. Κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε πέντε πετυχημένες βολές (νοερή εξάσκηση)
  5. Ανοίξτε τα μάτια σας και κάντε πέντε βολές (σωματική εξάσκηση)
  6. Κάντε πέντε πραγματικές βολές με τα μάτια σας κλειστά (σωματική και νοερή εξάσκηση)
  7. Ανοίξτε τα μάτια σας και κάντε πέντε βολές (σωματική εξάσκηση)

Στα πρώτα στάδια αυτής της άσκησης, να μείνετε κοντά στο καλάθι και να απομακρύνεστε με έναν αργό σταθερό ρυθμό, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στις κατάλληλες τεχνικές εκτέλεσης των βολών, δίνοντας έμφαση στην κίνηση των ποδιών, την απελευθέρωση της μπάλας, την κίνηση τελειώματος του χεριού, κ.λπ.

Όσο γίνεστε καλύτεροι σε αυτή την άσκηση, θα γίνετε σταδιακά πιο γρήγοροι στο παιχνίδι και θα απομακρύνεστε περισσότερο από το καλάθι.

Με την πάροδο του χρόνου, θα αναπτύξετε τη μυϊκή σας μνήμη, ώστε οι βολές σας να γίνουν ένα φυσικό αντανακλαστικό.