Θέμα/ Άσκηση 1: 3 εναντίον 3 με καθορισμό έναρξης του χρόνου

Οι αθλητές/-τριες χωρίζονται σε 2 ομάδες – 3 παίκτες/-τριες στο γήπεδο ανά ομάδα, διατεταγμένοι όπως φαίνεται στο σχήμα. Ο υπ’ αριθμόν 1 ρίχνει πάσες εναλλάξ στους δύο αμυντικούς μπροστά του (υπ’ αριθμόν 2 και 3). Οι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ του παιχνιδιού είναι οι δύο εξωτερικοί επιθετικοί, οι οποίοι, όταν οι ίδιοι το αποφασίσουν, αρχίζουν να προχωρούν προς το καλάθι και ξεκινούν έτσι τον αγώνα 3 εναντίον 3.