Θέμα/ Άσκηση 1: Διαγωνισμός βολών

Σημειώστε αρκετά σημεία βολής στο γήπεδο και ζητήστε από κάθε παίκτη/-τρια να επιχειρήσει να σουτάρει στο καλάθι όσα περισσότερο μπορεί μέσα σε 1 λεπτό. Το σύστημα βαθμολογίας θα είναι: 1 βαθμός για τις βολές από τον περιοριστικό χώρο, 2 βαθμοί για βολές από την περιοχή καλαθιού 2 πόντων (εκτός του περιοριστικού χώρου) και 3 βαθμοί για βολές που γίνονται από την περιοχή καλαθιού 3 πόντων. Ο παίκτης/-τρια που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς κερδίζει.