Κεφάλαιο 4 Κριτική σκέψη

Η διαδικασία ανάπτυξης δεξιοτήτων κριτικής σκέψης μπορεί να είναι κάτι δύσκολο για πολλά παιδιά. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας εις βάθους κατανόησης του κόσμου, συχνή εξάσκηση και αυτοδιόρθωση. Όπως ένας αρχάριος καλαθοσφαιριστής δεν είναι έτοιμος να παίξει επαγγελματικά, έτσι και ένας αρχάριος στις δεξιότητες κριτικής σκέψης βρίσκεται μόνο στην αρχή ενός μακριού ταξιδιού.

Υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ του αθλητή και του ατόμου που σκέφτεται κριτικά. Και οι δύο εργάζονται ώστε να αναπτύξουν ένα σύνολο δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψει να έχουν υψηλές αποδόσεις, ενώ και οι δύο ακολουθούν παρόμοια βήματα.