Ενότητα 6: Διαπροσωπικές Δεξιότητες

Last updated: 31 Μαρτίου, 2022

Οι ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πιο ικανοποιητικών αλληλεπιδράσεων σε όλα τα περιβάλλοντα. Η ανάπτυξη καλών δεξιοτήτων για την αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους προϋποθέτει τη δημιουργία ισχυρών σχέσεων, την επίδειξη ηθικής συμπεριφοράς, σαφή επικοινωνία και αποτελεσματική ομαδική εργασία.

Τα θέματα στα οποία θα εστιάσουμε είναι:

1.Πειθαρχία και Σεβασμός

2.Χειρισμός της νίκης και της ήττας

3.Ποικιλομορφία & Ευαισθητοποίηση

4.Ανεκτικότητα

 

Επίδειξη ανεκτικότητας και κατανόησης για την ανάπτυξη σχέσεων με άλλα άτομα

Ανεκτικότητα

Εκμάθηση και προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο οι προπονητές μπορούν να είναι ανεκτικοί – πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η κατανόηση της ανεκτικότητας ως θετικής και αναπτυξιακής διαδικασίας.

 

Επίγνωση της διαπολιτισμικής ποικιλομορφίας και της διαδικασίας ένταξης

Ποικιλομορφία & Ευαισθητοποίηση

Κατανόηση της αξίας της διαφορετικότητας και εκμάθηση της ικανότητας συμπερίληψης μέσα από τον αθλητισμό.

 

Ικανότητα χειρισμού της νίκης αλλά και της ήττας

Χειρισμός της νίκης και της ήττας

Η νίκη και η ήττα εξαρτώνται από τη διαχείριση των κινητικών δεξιοτήτων, τα κίνητρα, την προσωπικότητα, τη συνειδητοποίηση του αποτελέσματος και την ψυχική ανάταση.

 

Εξοικείωση με τις έννοιες της πειθαρχίας και του σεβασμού

Πειθαρχία και Σεβασμός

Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί σεβασμός μέσα από τον αθλητισμό.

Εκμάθηση της σημασίας του σεβασμού μέσα από τον αθλητισμό.

Συνειδητοποίηση του εκπαιδευτικού ρόλου που παίζει ο αθλητισμός.

Κεφάλαια

Δεξιότητες

Απόδοση

Βάση γνώσεων

Κεφάλαιο 1

Πειθαρχία και Σεβασμός

Μέσα από τη δεξιότητα που αποκτάται, μαθαίνουμε πώς να συνεργαζόμαστε θετικά με άλλους τηρώντας τους κανόνες.

Η εκτέλεση των διαφόρων προτάσεων παιχνιδιού θα δώσει τη δυνατότητα για την ανάπτυξη της δεξιότητας που στοχεύουμε με ασυνείδητο τρόπο.

Η γνώση μέσω της οποίας θα επιτύχουμε τον τελικό στόχο θα αναπτυχθεί μέσα από τις διάφορες εκτελέσεις των παιχνιδιών: είναι η ίδια η γνώση του παιχνιδιού και των βασικών κανόνων του.

Κεφάλαιο 2

Χειρισμός της νίκης και της ήττας

Ικανότητα να αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία και να ξέρουμε πώς να ανανεωνόμαστε μέσα από την ψυχική ανάταση.

Τεχνική και ψυχική δέσμευση αποδεχόμενοι τα αποτελέσματα και επεξεργαζόμενοι τα συναισθήματά μας.

Η γνώση των δικών μας δυνατοτήτων μέσα από την επεξεργασία των συναισθηματικών πτυχών και τον καθορισμό νέων στόχων.

Κεφάλαιο 3

Ποικιλομορφία & Ευαισθητοποίηση

Τασσόμαστε υπέρ της, και δίνουμε αξία στην, ποικιλομορφία.

Αντιλαμβανόμαστε τα δυνατά σημεία και τους περιορισμούς των ατόμων και, έπειτα, ευαισθητοποιούμε τους αθλητές/-τριες γύρω από τα θέματα αυτά.

Χρησιμοποιούμε τον αθλητισμό ως μέσο για την ενίσχυση της ποικιλομορφίας.

Πώς να ευαισθητοποιήσουμε τους αθλητές/-τριες σε θέματα αναφορικά με την ποικιλομορφία και τη μοναδικότητα των ατόμων.

Κεφάλαιο 4

Ανεκτικότητα

Ικανότητα να αναγνωρίζουμε και να δείχνουμε ανεκτικότητα για τα λάθη των αθλητών/-τριών ως μέσα ανάπτυξης,

Εφαρμόζοντας την ανεκτικότητα ως μια θετική διαδικασία.

Ορισμός της ανεκτικότητας και της ανθεκτικότητας. Η ανεκτικότητα ως προϋπόθεση για μια θετική μαθησιακή διαδικασία.

Έννοιες

Περιγραφή

Πειθαρχία και Σεβασμός

Με τους όρους Πειθαρχία και Σεβασμός θέλουμε να δείξουμε ότι αποτελούν το θεμέλιο των σχέσεων και της συνύπαρξης. Εννοούμε την ιδιαίτερη εκτίμηση που δείχνουμε σε κάποιον ή κάτι, ο οποίος ή το οποίο αναγνωρίζουμε ότι έχει κοινωνική ή ειδική αξία.

Χειρισμός της νίκης και της ήττας

Η νίκη και η ήττα αναφέρονται στην επίτευξη ή την αποτυχία ενός καθορισμένου στόχου.

Ποικιλομορφία & Ευαισθητοποίηση

Ο όρος ποικιλομορφία υποδηλώνει ένα άτομο που θεωρείται από ένα άλλο ή άλλα άτομα ή ένα άτομο που θεωρεί τον ίδιο τον εαυτό του ξένο σε μια υποτιθέμενη κανονικότητα σε σχέση με τη φυλή, τη σεξουαλικότητα, τις κοινωνικές συμπεριφορές και τις επιλογές που κάνει για τη ζωή του. Στον αθλητισμό η συνειδητοποίηση της ποικιλομορφίας και την διαφορετικότητας αποτελεί πλεονέκτημα.

Ανεκτικότητα

Η ανεκτικότητα δεν είναι τίποτα άλλο από την ικανότητα να κρατάμε κατάλληλες αποστάσεις και να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα της σκέψης. Η ανεκτικότητα για έναν προπονητή σημαίνει ότι αποδέχεται τον αθλητή/-τρια με όλα τα δυνατά του σημεία και τις αδυναμίες του. Στον κόσμο του αθλητισμού η ανεκτικότητα απέναντι στο λάθος και η ανθεκτικότητα είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες.

Related Courses