Ενότητα 5: Ηγεσία

Last updated: 31 Μαρτίου, 2022

Ηγεσία είναι η τέχνη της κινητοποίησης μιας ομάδας ανθρώπων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Η αποτελεσματική ηγεσία είναι απαραίτητη σε οποιονδήποτε αθλητικό οργανισμό, τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και στο γήπεδο.

 «Μερικοί άνθρωποι θέλουν να συμβεί κάτι, άλλοι εύχονται να συμβεί, και άλλοι το κάνουν να συμβεί» – Michael Jordan, από τους καλύτερους καλαθοσφαιριστές στην ιστορία της καλαθόσφαιρας

 Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι παίκτες θα έχουν πετύχει τους ακόλουθους μαθησιακούς στόχους:

  • Θα κατανοήσουν τη σημασία της ενσυναίσθησης
  • Θα περιγράφουν τα χαρακτηριστικά μιας γλώσσα σώματος που δείχνει ενσυναίσθηση
  • Θα αξιολογούν με ακρίβεια τις επιλογές τους και θα θέτουν προτεραιότητες
  • Θα συνεργάζονται για να βρίσκουν λύσεις που ικανοποιούν πλήρως τις ανησυχίες όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Κεφάλαια

Δεξιότητες

Απόδοση

Βάση γνώσεων

Κεφάλαιο 1- Ενσυναίσθηση

Αυτό το κεφάλαιο έχει ως στόχο να μάθει στους παίκτες πώς να «διαβάζουν» και να κατανοούν διάφορα είδη συναισθημάτων

Οι παίκτες θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα του συμπαίκτη τους

Θα γνωρίζουν και θα κατανοούν τα συναισθήματα των συμπαικτών τους

Κεφάλαιο 2- Λήψη αποφάσεων

Αυτό το κεφάλαιο στοχεύει να αναπτύξει  στους παίκτες τη δεξιότητα λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια της προπόνησης και του αγώνα

Οι παίκτες θα είναι σε θέση να πάρουν αποφάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα

Θα μπορούν να πάρουν αποφάσεις πιο γρήγορα

Κεφάλαιο 3- Επίλυση συγκρούσεων

Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να διδάξει στους παίκτες πώς να διαχειρίζονται διαφορετικές καταστάσεις

Οι παίκτες θα είναι σε θέση να χειριστούν διαφορετικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα

Θα γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίσουν καταστάσεις

Έννοια

Περιγραφή

Ενσυναίσθηση

Συναισθηματική ικανότητα που θεωρείται βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου ως κοινωνικού όντος, η οποία μας επιτρέπει να γνωρίζουμε τι σκέφτονται και τι νιώθουν οι άλλοι άνθρωποι, να αλληλεπιδρούμε συναισθηματικά με αυτούς, να μοιραζόμαστε σκέψεις και συναισθήματα.

Λήψη αποφάσεων

Είναι όταν επιλογέγουμε ανάμεσα σε διαθέσιμες εναλλακτικές.

Επίλυση συγκρούσεων

Είναι ένας τρόπος για δύο ή περισσότερα μέρη να βρουν μια λύση σε μια μεταξύ τους διαφωνία.

Related Courses