Εκπαιδευτική Ενότητα: Επίλυση προβλημάτων

Last updated: 31 Μαρτίου, 2022

Η επίλυση προβλημάτων είναι μια από τις δεξιότητες που μπορούν να αναπτυχθούν μέσω της καλαθοσφαίρισης.

Σημαντικές δεξιότητες όπως η παρατήρηση, η λήψη πρωτοβουλιών, η ικανότητα να αξιολογεί κάποιος μια κατάσταση, η διαχείριση μια κρίσης, η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα είναι μέρη μιας ευρύτερης ικανότητας να επιλύονται επιτυχημένα κάποιες καταστάσεις.

  Στην καλαθοσφαίριση οι έννοιες της διδασκαλίας μέσα από το παράδειγμα και με η έμφαση στην επικοινωνία είναι ανερχόμενες και έχει αποδειχθεί πως μπορούν να φέρουν θετικά αποτελέσματα στην προπονητική διαδικασία. Γι αυτό, η μεθοδολογία αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας βασίζεται σε καλές πρακτικές και περιπτώσεις που αναδείχθηκαν μέσα από τη δουλεία διάφορων επιτυχημένων ακαδημιών, ομάδων, προπονητών και ειδικών στην καλαθοσφαίριση. Μια προσέγγιση στην προπονητική που βασίζεται στην ανάπτυξη όχι μόνο επιτυχημένων αθλητών αλλά και στην ανακάλυψη των δυνατοτήτων του κάθε παιδιού ξεχωριστά μέσα από διάδραση και ανοιχτή επικοινωνία.

Στο τέλος της εκπαιδευτικής αυτής ενότητας, οι παίκτες θα:

  • Μπορούν να επικεντρώνονται στο στόχο και να παρατηρούν περίπλοκες καταστάσεις
  • Παίρνουν πρωτοβουλίες όταν χρειάζεται
  • Κάνουν επιλογές και θα αποδέχονται το αποτέλεσμα των επιλογών τους
  • Αξιολογούν διαφορετικές επιλογές όπως αυτές αναδεικνύονται
  • Εφαρμόζουν αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων
  • Είναι δημιουργικοί και ευπροσάρμοστοι και θα έχουν με κριτική σκέψη
  • Εργάζονται για τη λύση ενός προβλήματος ατομικά αλλά και συλλογικά

Υποενότητες

Δεξιότητες που θα αποκτηθούν

Τελική απόδοση

Γνώσεις

Υποενότητα 1: Ανάπτυξη των δεξιοτήτων παρατήρησης μέσα και έξω από το γήπεδο

   

Υποενότητα 2: Ανάληψη πρωτοβουλιών/ Αυτοπεποίθηση

   

Υποενότητα 3: Αίσθημα ευθύνης

   

Υποενότητα 4: Ικανότητα αξιολόγησης/ικανότητα αναγνώρισης

   

Υποενότητα 5: Διαχείριση κρίσεων/Εμπιστοσύνη

   

Υποενότητα 6: Προσαρμοστικότητα/Δημιουργικότητα

   

Υποενότητα 7: Ανθεκτικότητα

   

Έννοια

Περιγραφή

Ανάπτυξη των δεξιοτήτων παρατήρησης μέσα και έξω από το γήπεδο

Το να γίνεσαι καλύτερος/η στην καλαθοσφαίριση απαιτεί την ικανότητά σου να έχεις παρατηρείς το χώρο μέσα και έξω από το γήπεδο

Ανάληψη πρωτοβουλιών/ Αυτοπεποίθηση

«Αυτοπεποίθηση – με αυτήν, μπορείς, χωρίς αυτήν, δεν μπορείς»

Αίσθημα ευθύνης

Ευθύνη σημαίνει να κάνεις επιλογές και να αποδέχεσαι τα αποτελέσματα των επιλογών σου

Ικανότητα αξιολόγησης/ικανότητα αναγνώρισης

Υπάρχουν τρεις τομείς που πρέπει να κατανοήσεις στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης. Να κατανοήσεις τον εαυτό σου, την ομάδα/τον προπονητή σου, τον αντίπαλό σου.

Διαχείριση κρίσεων/Εμπιστοσύνη

Στην ηγεσία, δεν υπάρχει πιο σημαντική λέξη από την εμπιστοσύνη

Προσαρμοστικότητα/Δημιουργικότητα

Η ικανότητα να μπορεί κανείς να προσαρμοστεί σε νέες συνθήκες είναι πολύ σημαντικά στα ανταγωνιστικά αθλήματα.

Ανθεκτικότητα

Ανθεκτικότητα σύμφωνα με το λεξικό είναι ‘η ικανότητα να μένει κάποιος/α δυνατός, υγιής, ή επιτυχημένος μετά από κάτι κακό που θα έχει συμβεί’.

Related Courses