Πλατφόρμα

Free

Εκπαιδευτική ενότητα 1: Επικοινωνιακές δεξιότητες

Free

Εκπαιδευτική Ενότητα: Ομαδικότητα

Free

Εκπαιδευτική Ενότητα: Επίλυση προβλημάτων

Free

Ενότητα 6: Διαπροσωπικές Δεξιότητες