Модул 5: Лидерство

Last updated: април 4, 2022

Лидерството е изкуството да се мотивира група хора да действат за постигане на обща цел. Ефективното лидерство е от съществено значение във всяка спортна организация, както в заседателната зала, така и на тренировъчното игрище.

„Някои хора искат това да се случи, някои мечтаят да се случи, други го правят. – Майкъл Джордан, баскетболна суперзвезда в Залата на славата

След приключването на този модул, обучаваният би трябвало да може:

  • Да обясни стойността на емпатията
  • Да опише как изглежда емпатичния език на тялото.
  • Прецизно да оцени опциите и да установи приоритети.
  • Да използва „сътрудничество“ и да намира решение, което напълно удовлетворява притесненията на всички участници.

Част 1

Емпатия

Описание

Тема 1

Идентифициране и моделиране на емоции

Помолете състезателите да покажат с лицето си – щастие, тъга и др.

Тема 2

Отгатване на емоции

Помолете отделни състезатели да изберат емоция, като я запазят без да я споделят със съотборниците си. Накарайте състезателите един по един чрез езика на тялото да отгатнат каква е избраната емоция.

Тема 3

Колаж от чувства

Поканете състезателите си да изрежат от списания – хора, изразяващи всякакви чувства и ги инструктирайте да използват тези изображение за създаване на „колаж от чувства

Част 2

Вземане на решение

Описание

Тема 1

CIRCLE PIGGY

Партньорите са разположени един кръг, като в кръга има състезател, който работи и за двата отбора.

Тема 2

Играта – Четирите ъгъла

4 състезателя застават в 4те ъгъла на половин игрище, държейки топка. Един състезател е в средата. Когато треньора каже „старт“, състезателите трябва да спринтират с дрибъл до следващия ъгъл.

Тема 3

5 Point Passing

Два отбора с еднакъв брой състезатели. По един състезател от всеки отбор стои в определена зона „5 точки“ (засенчена в синьо и зелено). състезателят може да се движи навсякъде в зоната.

Част 3

Разрешаване на конфликти

Описание

Тема 1

Скачане в разговора

Упражнение за дриблиране, целта е да отвлечете вниманието от задачата за дриблиране – ето вариант, който насърчава комуникацията и изгражда взаимоотношения във вашата група.

Тема 2

Змиорка

Отбора се състезава да завърши целта – напред, до средата на игрището и назад.

Тема 3

2 истини, 1 лъжа

състезателите се редуват да разказват на групата три факта за себе си – две истини и една лъжа

 

 

Част

Придобити умения

Изпълнение

База знания

Част 1 – Емпатия

Този модул има за цел да научи състезателя как да чете и разбира различни видове чувства.

състезателят ще може да прочете чувствата на колегите.

Те ще познават и разбират чувствата на своите колеги

Част 2 – Взимане на решения

Тази част има за цел да насърчи спортистите да взимат решения по време на тренировки и мачове

състезателят ще може да взима решения по време на игра

Ще могат да вземат правилното решение за по-кратко време.

Част 3 – Решаване на конфликти

Тази част има за цел да научи състезателите как да действат в различни ситуации.

  

Понятие

Описание

Емпатия

Психологически способности, които се смятат за централни за конституирането на хората като социални същества, позволяващи ни да знаем какво мислят и чувстват другите хора, да се ангажираме емоционално с тях, за да споделяме техните мисли и чувства.

Вземане на решение

Това е актът на избор между наличните алтернативи.

Разрешаване на конфликти

Това е начин две или повече страни да намерят мирно решение на разногласията между тях.

Related Courses