Модул 1: Комуникационни умения

Last updated: април 4, 2022

През целия си живот хората са в непрекъснат, активен процес на учене и социално развитие.

За тях е важно да взаимодействат с другите хора, да могат да общуват и да разбират другия, както и да бъдат разбирани.

Баскетболът може да създаде инструмент, който помага за връзката с другите, за синтезиране на информацията и взимането на решения.

По тази причина комуникацията както вербална, така и по невербален начин на и извън баскетболния терен е изключително важна. В тази връзка този модул ще представи приобщаващ педагогически подход за развитие на физически и психически житейски умения чрез баскетбола за подрастващи.

След приключване на този модул обучаваният би трябвало да може:

  • Да дискутира двете основни понятия за комуникация и как тяхното прилагане в баскетболната игра се отразява върху него и неговите съотборници;
  • Да разбере важността на активното слушане.
  • Да демонстрира вербална комуникация с другите.
  • Да оцени ефективното използване на невербалните начини за комуникация с другите.

Част

Придобити умения

Изпълнение

База знания

Част 1

Вербална комуникация

Тази част цели да развие в състезателите интерперсонални комуникационни умения чрез използването на точния речников запас при различни игрови ситуации.

Състезателите ще си комуникират вербално, ще извършват преход от една ситуация в  друга по подходящ начин и ще се позиционират в съответствие със съотборниците си.

Да развие умение у състезателите да комуникират вербално с увереност и да формират сплотена група. Също да разбират правилната терминология и да я прилагат по време на мач/тренировка.

Част 2

Невербална комуникация

Тази част цели да развие в състезателите интерперсонални комуникационни умения чрез използване на движението и позата на тялото и зрителния контакт по време на различни игрови ситуации

Състезателите ще използват движението на тялото и изражението си, за да координират игрови ситуации с техните съотборници.

Да развие умение у състезателите да комуникират с увереност с по-малко усилия. Също да засили тяхното „шесто чувство“ и осъзнаване на позиционирането на състезателите от отбора. 

Част 3

Активно слушане

Тази част цели да развие в състезателите интерперсонални комуникационни умения чрез точен отговор, признание и внимание по време на различни игрови ситуации.

Състезателите ще чуват и реагират по правилен начин в различни ситуации по време на игра.

Да развие у състезателите умението да слушат, анализират и вземат решение за кратко време.

Понятие

описание

Вербална комуникация

Способността да се изразяваш вербално. Съобщението се предава чрез изречени думи.

Невербална комуникация

Способността да предаваш съобщение чрез изражение на лицето, движение на тялото, жестове.

Активно слушане

Това е начин за подобряване на взаимното разбиране чрез слушане и отговаряне. Изисква слушащия да бъде напълно концентриран, да разбира, отговаря и след това да помни.

Related Courses