Модул 6:Умения за междуличностно общуване

Модул 6:Умения за междуличностно общуване

Силните умения за междуличностно общуване създават по удовлетворяваща комуникация във всяка обстановка. Развитието на добри умения за междуличностно общуване изисква изграждането на силни връзки, демонстриране на етично поведение, ясна комуникация

Модул 4: Креативност

Модул 4: Креативност

Креативността е една от най-важните характеристики на ефективния лидер и насърчава успешната и здравословна среда на работното място. Креативността отваря възможности за решаване на проблеми, постигане на цели и вдъхновява

Модул 3: Решаване на проблемите

Модул 3: Решаване на проблемите

Решаването на проблемите е едно от житейските умения, които могат да се развият при практикуването на баскетбол.Важни житейски умения като наблюдение, взимане на инициативата, способността да оцениш ситуацията, справяне с

Модул 2: Работа в екип

Модул 2: Работа в екип

Работата в екип окуражава доверието, подкрепата и уважението сред съотборниците, окуражава състезателите да си взаимодействат полезно, увеличава комуникацията, генерира нови идеи и мотивация, помага на усилията да се разрешат конфликтите