Платформа

Free

Модул 1: Комуникационни умения

Free

Модул 3: Решаване на проблемите

Free

Модул 6:Умения за междуличностно общуване